30 czerwca 2017 producent

Cape Town

Processed with Snapseed.

Docieramy do Cape Town, a góra stołowa wcale nie jest taka płaska.